Fællesjagter

På nuværende tidspunkt har vi afholdt tre fællesjagter og en nyjægerjagt. Alle tre fællesjagter er forløbet planmæssigt, bortset fra vejret, som på en af jagterne var ved at lave jagten om til ”svømmeundervisning” . Vi har i foreningen fået en fin tilgang af nye medlemmer, hvorimellem der er en del yngre nye jægere. Disse har på fællesjagterne gjort sig positivt bemærket ved, at have stor forståelse for sikkerheden på jagt  og jeg tror ikke der har været en eneste bemærkning omkring deres våbenhåndtering.

Rævejagt og krageregulering

Ligesom sidste år, regner vi med at blive inviteret til rævejagt i Egense først i det nye år. Tidspunktet kender vi ikke endnu, hvorfor i hver især må holde jer orienteret her på hjemmesiden – ellers kontakt Jørgen Larsen.

De, som har købt jagtkort til vore arealer i indeværende sæson, får mulighed for krageregulering i februar, marts og april måned 2014. Vi kan først søge tilladelser hjem efter den 1. januar 2014. Vi håber tilladelserne vil være klar, således at de kan udleveres på generalforsamlingen til interesserede.

Bukkejagt i det nye år

Det er i bestyrelsen besluttet, at vi i foråret vil tilbyde bukkejagt på foreningens jagtarealer, idet der sandsynligvis vil blive stillet 3 stk. hochsitze op. Det er planen, at der må skydes 1 buk fra hver hochsitz.

Kun medlemmer, der har løst jagtkort kan deltage i lodtrækningen til pladserne. Det vil koste kr. 200,- at deltage og kr. 1.000,- at skyde en buk.

Men nærmere herom i næste nummer af Sneppen og her på hjemmesiden.

Formanden har ordet

Nu her midt i jagtsæsonen, sker der vigtige ting indenfor Danmarks Jægerforbund. Her den 5. december afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde, med det formål at beslutte, om Danmarks Jægerforbund skal samles under 1 tag. Det er indstillet, at Danmarks Jægerforbund samles ved Kalø. Det er vurderet, at der skal investeres op mod 60 mill. kr. Om det er mange penge (for mange) er svært at vide, før man kender alle de økonomiske forudsætninger – hvilket jeg desværre ikke gør.

Radioindslag om Limfjordsjægerne og moderne jagt

Foreningens nyligt afholdte nyjægerjagt blev fulgt af to journaliststuderende - Max Ole Fleischer og Søren Nygaard Jessen. De fulgte med stor interesse jagten og var ivrige med spørgsmålene. Dette er der kommet et radioindslag ud af omkring moderne jagt som i høj grad er bygget op omkring vores forenings nyjægerjagt.

Indslaget kan hentes her: moderne_jagt.mp3

Fællesjagten med de gule ærter

Igen i år var fællesjagten med de gule ærter velbesøgt af såvel medlemmer som gæster. Det var en hyggelig dag og der blev set masser af vildt, som desværre var enten udenfor foreningens jagt eller udenfor skudafstand. Det blev til en enkelt hare, som blev fældet i jagtens allersidste minutter. Der blev spillet behørigt over haren! Derefter stod den på hygge og gule ærter samt såvel søde som lumre historier. Der går endda rygter om, at vi var så mange til ærterne i år, at enkelte var nødsaget til, at indtage dem med gaffel.

Vildt til hundetræning

Limfjordsjægerne tilbyder sine medlemmer, at de kan købe vildt til brug ved egen hundetræning. Tilbudet gælder kun foreningens medlemmer og kun til egen træning. Vildtet er frosent ved køb. Tilbudet gælder så længe foreningen har mere vildt på lager, end det der skal bruges til foreningens egen hundetræning.

Kontakt Niels Peder Greve (tlf 5050 5402), hvis du ønsker at købe. Priserne for vildt er som følger:

Hygiejnekursus

Foreningen har afholdt hygiejnekursus, hvor 30 deltagere fik en kyndig gennemgang af vildtsygdomme og hvordan man identificerer dem og hvilke symptomer, der skal udløse mistanke. Foreningen skulle nu være i god form til at spotte tuberkulose, rice breast og mund og klovsyge hos det vildt, der nedlægges på fællesjagterne.

Sæsonens anden fællesjagt

Sæsonens anden fællesjagt. Parole i skønneste vejr - bare vent!!

Vellykket nyjægerjagt

Regnen trommer imod forruden og viskerne farede frem og tilbage for at holde vejen nogenlunde synlig. Jeg gruede for dagens nyjægerjagt - det ville blive en lang og streng dag for alle, hvis denne regn fortsatte. Netop som jeg drejer ind på gårdspladsen i Nørholm stopper regnen, men himlen er stadig faretruende mørk og truende. Jeg er den første, der ankommer og begynder at finde mit grej frem. Snart begynder dagens hjælpere - mentorer - at dukke om og vi får snakket de sidste praktiske detaljer på plads inden de første nyjægere begynder, at ankomme.

Sider

Abonnér på Limfjordsjægerne RSS