Støt vingeundersøgelsen

Limfjordsjægerne, Aalborg-Nørresundby, støtter op om DMUs vingeundersøgelse. Foreningen opfordrer derfor til, at indsende vingerne fra nedlagt vildt - i særdeleshed fra vildt nedlagt på foreningens arealer eller fra foreningens pramme. For at gøre det lettere for foreningens medlemmer, at deltage i undersøgelsen er der rekvireret kuverter som nu udleveres sammen med det øvrige grej til foreningens pramme. Det er tanken, at man kan tage et sæt kuverter, hvis man nedlægger vildt ig ikke allerede er i besiddelse af kurverterne til indsendelse.

Sneppen Elektronisk

Tilmeld dig Sneppen elektronisk her.

Indtryk fra fællesjagt

Billeder fra sæsonnens første fællesjagt.

Lokalfredning af hare ophævet

Der har igennem længere tid hersket tvivl om haren var jagtbar i Himmerland i denne sæson. Alle har vidst, at forsøgsperioden var tre år, og dermed burde ophøre i år. Men på den anden side har fredningen forsat fremgået af de officielle jagttabeller indtil for ganske nyligt. Mangel på officielle udmeldinger har kun øget tvivlen og usikkerheden.

Men nu er den glædelige nyhed endelig kommet - i sidste øjeblik - at haren igen er jagtbar i Himmerland i denne sæson. Dette glæder vi os til på foreningens kommende fællesjagter.

Sneppen bliver elektronisk

Limfjordsjægernes bestyrelse har det sidste halve år lagt arbejde i at styrke foreningens kommunikation via vores hjemmeside. Både for at fremme kommunikationen med vores medlemmer, men også for at øge synligheden af foreningen for omverdenen. Som et led i denne styrkelse af kommunikationen er det Limfjordsjægerne en fornøjelse at kunne annoncere, at vi nu kan tilbyde Sneppen som elektronisk nyhedsbrev, som medlemmerne kan modtage på e-mail.

Forum for medlemmer

Flere af foreningens medlemmer har efterspurgt et forum, hvor man kan aftale jagtture på foreningens arealer. Mange, specielt unge jægere, har ikke nogen hund, og er derfor afhængige af aftaler med andre jægere for, at kunne komme på mange typer jagt. Derfor tilbyder foreningen nu her på hjemmesiden netop sådan et forum.

Vellykket fremvisning

Foreningen har søndag d. 18. august afholdt sin årlige fremvisning af jagtarealer op til jagtsæsonnens start. Vejret mindede mest af alt om en strid efterårsdag, men alligevel tog seks jægere turen rundt og kigge på stykkerne. Turen demonstrerede til fulde stykkernes vildtrigdom. Endda i et sådant omfang, at det blev betvivlet om nu ikke foreningen havde lukket ekstra vildt ud til ære for fremvisningen. Deltagerne måtte forvisses om at dette ikke var tilfældet.

Fællesjagter og fremvisning

Datoerne får sæsonnens fællesjagter er blevet fastsat. Forud for fællesjagterne er der dog fremvisning af foreningens arealer og pramme.

Fremvisningen af foreningens arealer foregår søndag den 18. august.

Sæsonnens fællesjagter ligger på følgende datoer:

Efterårshundetræning

Som noget nyt i denne sæson fortsætter Lars Nansen med træning for unghunde.

Vi starter næste mandag d.12-8-2013 kl.19, hvor Limfjordsjægerne plejer at træne. Vi starter og ser på hvor vi står. 4-5 hunde er allerede tilmeldt. Kender du nogen som skulle være interesseret, er de velkommen. I må gerne ringe til Lars Nansen på 20 77 57 54, hvis der er nogle spørgsmål

Tilbud om trækjagt

Lige som sidste år stiller Lars Nansen sin hund til rådighed hver torsdag aften, således at jægere uden hund også kan komme på ande- og gåsetræk. Man skal have løst jagtkort til foreningens arealer og ellers blot møde op en halv time før solnedgang ved stald Nørholm. Se kalenderen for nærmere detaljer.

Første gang er torsdag d. 5. september, kl 19.36.

Billede

Sider

Abonnér på Limfjordsjægerne RSS