Referat Generalforsamling 2017

d. 26/1 2017, kl. 19.30, Jægerhuset Aalborg

Valg af dirigent

Kristian Slyk valgt. Kristian konstaterer, at generalforsamlingen er retmæssigt indkald.

Valg af stemmetællere

Lasse Lundqvist valgt.

Formandens beretning

Formanden fremhæver at det går godt i foreningen, men fremhæver at vi gerne ser et større fremmøde til vores arrangementer.

St. Restrup-stigen reetableret

Limfjordsjægernes højeffektive bestyrelse har allerede sørget for at reetablere den stormskadede stige i St. Restrup så den nu igen kan indgå i januar måneds riffeljagt. De som må anvende stigen er orienteret.

St. Restrup-stigen stormskadet

Stigen på stykket i St. Restrup er desværre blevet smadret af stormen Urd og vil derfor ikke indgå i riffeljagten i januar. Bestyrelsen tager først senere stilling til, om stigen reetableres inden bukkejagten.

Limfjordsjægerne på TV

Jeg havde fået en henvendelse fra Danmarks Radio – Madmagasinet vedrørende hjælp i forbindelse med optagelse af et program i serien. Det sagde jeg ja til.

Meningen var at der skulle laves optagelse i forbindelse med vores torsdagsjagt og at vi derefter skulle prøvesmage snaps, også unge mennesker som ikke bryder sig om snaps for at se om de kan omvendes til at drikke snaps.

Regler og tilmelding til riffeljagten i januar

Bestyrelsen har i år vurderet, at der må skydes følgende under riffeljagten i januarmåned.

  • Gjøl søen: 2 dyr
  • Gjøl, læhegn: 2 dyr
  • Karl Hedeman: 2 dyr
  • St. Restrup: 1 dyr
  • Egense: 1 dyr

Stykkerne bliver forbeholdt riffeljagt i januar måned på de dage, der er markeret med et kryds.

Riffeljagt i januar

Bestyrelsen har besluttet, at åbne op for riffeljagt på foreningens arealer i januar måned. Jagten kommer til at foregå efter nedenstående regler.

Fællesjagt

Så er sæsonens første fællesjagt afholdt. 12 mand, en kvinde og 4 hunde var fremmødt denne kolde oktobermorgen, med vinden ind fra øst. Flere af de fremmødte var nye medlemmer/nyjægere, som må siges at være positivt for foreningen. Velkommen til jer! Måske kan vi lære jer lidt hen ad vejen. Vi startede, traditionen tro, på vore arealer på Haldager, hvor vi så råvildt, hare, fasaner og bekkasiner. Det blev til 3 fasaner og en hare på Haldager. Bekkasinerne havde vi ikke held med at få på paraden, trods ihærdige forsøg.

Min første buk

Vi så hinanden allerede d. 17/5 på aftenjagt hos Karl i Nørholm. Bukken kom ud af skoven ca 50 M til venstre. Og da jeg er links skytte måtte det blive ved synet, men det gav han sig også rigtig god tid til inden han løb tværs over marken. Lidt efter lød der et skud derovre og jeg tænkte det var så det.

Ræveregulering på foreningens arealer

Bestyrelsen har besluttet, at det skal være tilladt, at regulere ræve med riffel på foreningens arealer. Reguleringen må kun foregå i februar måned og skal foregå fra en af foreningens fire skydestiger. Det kræver naturligvis jagtkort til foreningens stykker. Beslutningen træder i kraft med det samme.

Sneppen skifter form

I et forsøg på at spare lidt på en stor post på foreningens budget, som gik til porto begyndte vi for et par år siden at levere medlemsbladet Sneppen elektronisk til så mange medlemmer som muligt. Det er imidlertid vores indtryk, at udbyttet ikke er så stort af den elektroniske version.

Sider

Abonnér på Limfjordsjægerne RSS