Riffeljagt i januar

Bestyrelsen har besluttet, at åbne op for riffeljagt på foreningens arealer i januar måned. Jagten kommer til at foregå efter nedenstående regler.

Fællesjagt

Så er sæsonens første fællesjagt afholdt. 12 mand, en kvinde og 4 hunde var fremmødt denne kolde oktobermorgen, med vinden ind fra øst. Flere af de fremmødte var nye medlemmer/nyjægere, som må siges at være positivt for foreningen. Velkommen til jer! Måske kan vi lære jer lidt hen ad vejen. Vi startede, traditionen tro, på vore arealer på Haldager, hvor vi så råvildt, hare, fasaner og bekkasiner. Det blev til 3 fasaner og en hare på Haldager. Bekkasinerne havde vi ikke held med at få på paraden, trods ihærdige forsøg.

Min første buk

Vi så hinanden allerede d. 17/5 på aftenjagt hos Karl i Nørholm. Bukken kom ud af skoven ca 50 M til venstre. Og da jeg er links skytte måtte det blive ved synet, men det gav han sig også rigtig god tid til inden han løb tværs over marken. Lidt efter lød der et skud derovre og jeg tænkte det var så det.

Ræveregulering på foreningens arealer

Bestyrelsen har besluttet, at det skal være tilladt, at regulere ræve med riffel på foreningens arealer. Reguleringen må kun foregå i februar måned og skal foregå fra en af foreningens fire skydestiger. Det kræver naturligvis jagtkort til foreningens stykker. Beslutningen træder i kraft med det samme.

Sneppen skifter form

I et forsøg på at spare lidt på en stor post på foreningens budget, som gik til porto begyndte vi for et par år siden at levere medlemsbladet Sneppen elektronisk til så mange medlemmer som muligt. Det er imidlertid vores indtryk, at udbyttet ikke er så stort af den elektroniske version.

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen blev afviklet i Jægerhuset torsdag d. 28/1 2016, kl 19.30. Nedenfor følger referatet af generalforsamlingen.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kristian Slyk som også vælges. Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Han konstaterer ligeledes at dagsordenen indeholder de rette punkter.

Valg af to stemmetællere

Freddy Jensen vælges.

Formanden har ordet

Så er godt i gang med jagtsæsonen og julen nærmer sig og så kan man jo godt have nogle ønsker for fremtiden.

Flugtskydning

Husk, at Aalborg Flugtskydningsfore-ning i Hvorup har følgende åbnings-tider. Banen er åben alle lørdage fra 11 – 15.

Foreningens instruktører vil være på banen lørdag den 13. februar og lørdag den 12. marts fra kl. 12 til 15.
 

Krage- og mågepokal

Husk, at der på generalforsamlingen den 28. januar 2016, uddeles en kragepokal. Krageben bedes medbragt optalte på generalforsamlingen.

Jørgen Larsen

Jagtudvalget

Vore pramme som ligger på ”Vejlen” har i år været ude ca.  30 gange på nuværende tidspunkt. Der er blevet nedlagt ca. 35 stykker vildt. Flest krikænder, gråænder og brunnakker, et par gæs og lidt krager, er det også blevet til. Det er positivt, at vore medlemmer er ved at få  øjnene op for de muligheder, der er ude på det åbne vand. Håber endnu flere vil forsøge lykken ………..det er bare med at komme i gang og få det afprøvet,  hvad venter du på ? Kom nu afsted, du vil ikke fortryde det !  De to pramme som ligger på trailer, har derimod ikke være så meget ude.

Sider

Abonnér på Limfjordsjægerne RSS