Første buk nedlagt

I lighed med sidste år blev det i bukkepremierens første time, at den første buk på foreningens arealer blev nedlagt. I år ved St. Restrup skoven.

Klar til bukkejagten

Den 12. april i frisk vestenvind blev foreningens hochsitz'er renoveret på arealerne i Restrup Enge og Gjøl.

I Restrup Enge blev hochsitzen flyttet til ny og bedre placering nord for den tidligere placering - "bukken" blev endda set gå i skoven på netop dette sted, mens vi var i området.

På Gjøl blev den nordlige af de to hochsitz'er drejet så den fremover giver bedre mulighed for at dække stykket i hele sæsonnen - også når kornet bliver højt.

Formanden har ordet

Nu er foråret atter ved at indfinde sig. Jeg har set de første viber og hørt de første lærker, hvilken herlig tid.

Vedrørende Jagtens Hus, ser det ud til, at der er ved at komme skred i tingene, de vigtigste godkendelser er i hus og udmeldingerne går på at budgettet også holder og samtidigt er renten lav ;-)

Generalforsamling

Den 29. januar afholdtes generalforsamling i ”Jægerhuset”. Der var kun fremmødt 17 medlemmer, inkl. bestyrelse. Generalforsamlingen forløb, uden de store overraskelser, dog blev Søren Barbre Pedersen valgt som kasserer i stedet for Lars Nansen, som har valgt at prioritere hundearbejdet.

Kragepokalen blev vundet af Hans Topholm – han var den eneste der afleverede ben.

Aftenen sluttede med kaffe,  oste- og rullepølsemadder.

Hans Topholm blev den stolte modtager af kragepokalen
 

Bukkejagt på foreningens arealer

Som sidste år er der bukkejagt på foreningens arealer.

Jagten skal foregå fra, af bestyrelsen, anviste steder af hensyn til sikkerheden - vore flade marker.

Der vil blive anvist 5 steder:

  • På Gjøl ved søen på Thomas Thomsens jord
  • På Gjøl ved marken med møddingspladsen
  • Ved Karl Hedeman
  • Ved St. Restrup  Skoven
  • På Egensestykket

Det skal bemærkes, at det påregnes at flytte et par af hochsitzene. Dette vil ske den 12. april. Vi mødes ved Stald Nørholm kl. 10.

Bukkepral, test af aftræk, og lodtrækning til bukkejagt

Torsdag den 23. april, afholdes der foreningsaften i Jægerhuset kl. 19.30.

Programmet er bukkepral, hvor der er præmier til:

  1. Største buk
  2. Pæneste buk
  3. Mindste buk
  4. Sjoveste buk

Medbring derfor din opsats fra sidste års jagt.

Derefter er der mulighed for at få testet aftrækket på din riffel, og endeligt vil der blive foretaget lodtrækning til årets bukkejagt på foreningen jagtarealer.

Rågeregulering

I lighed med sidste år, er foreningen, af Klaus Godiksen, Park og Natur, Aalborg Kommune, blevet tilbudt at stille med 2 mand pr. dag til råge-regulering. Bemærk, at der igen i år kræves, at der er løst jagtkort til foreningens stykker for at kunne deltage i rågereguleringen. De, der er interesserede i at deltage, kan henvende sig til undertegnede på topholm_visse@msn.com eller tlf. 9831 4465, senest den. 15. april 2015.

Krageregulering

Igen i år har vi fået tilladelse til regulering af krager på vores jagarealer. Tilladelser hertil kan fås ved henvendelse til Jørgen Larsen.

Flugtskydning

Husk, at Aalborg Flugtskydnings-forening i Hvorup har følgende åbningstider. Banen er åben alle lørdage fra 10.00 – 15.00 samt fra 1. april også om tirsdagen fra 18.00 – 22.00, i april dog fra 17.00 - 20.00.

Igen i år vil Hans og undertegnede være at finde på skydebanen i Hvorup. Måske kan vi samtidig lære lidt af hinanden, - som f. eks. hvordan det ikke skal gøres. Vi vil være på banen følgende datoer: Lørdag den 14. marts fra kl 12- 15. Tirsdag den 7. april kl. 18.30, tirsdag den 5. maj, kl. 18.30 og tirsdag den 9. juni kl. 18.30, så mød op, så vi kan få en hyggelig aften.

Nyt fra skydeudvalget

Vi starter op med indskydning og træning med jagtriffel tirsdag den 28. april og fortsætter tirsdag den 12. maj.

Det foregår begge dage fra kl. 17.00 til kl. 21.00 på militærets baner i Hvorup.

Alle er velkomne på banerne. Så har du et par kammerater, så tag dem med til en nyttig gang træning.

Husk jagttegn og våbentilladelsen.

Skydeudvalget

Sider

Abonnér på Limfjordsjægerne RSS