Vildtudbyttestatistik

Husk at indberette dit vildtudbytte på www.jagttegn.dk senest 31. marts.

Som jagttegnsløser er du forpligtiget til, at indberette dit vildtudbytte til Skov- og Naturstyrelsen - også selvom du ikke har nedlagt noget. Statistikken over vildtudbyttet er væsentlig ved fastsættelse af jagttiderne!

Som noget nyt får du nu ikke længere det kommende års jagttegn, hvis du mangler at indberette.

Hundedressur

Foreningens dressurkursus er startet i form af hvalpetræning, hvilket foregår hver lørdag kl. 10 på Aalborg Hundetræningscenter. Mød op - man kan stadig nå at være med.

Onsdag den 8. april kl. 19.00 starter vi det egentlige dressurkursus samme sted.

Referat Limfjordsjægernes Generalforsamling 2015

 1. Valg af dirigent
  1. Kristian Slyk valgt
  2. Generalforsamling konstateres lovligt indkaldt
  3. Dagsordnen godkendes
 2. Valg af 2 stemmetællere
  1. Hans Jørgen Badsberg valgt
 3. Formandens beretning

Jagt med Naturstyrelsen

Den 13. november 2014 var vi inviteret til jagt af Naturstyrelsen Himmerland i Rold Skov. Det skulle vise sig at blive en spændende dag, hvor vi fik set det meste af skoven og fik oplevet dens dyreliv på nært hold.

Parolen startede klokken 9.00, og derefter kørte vi mellem såterne i kortege. Klapperne ankom først og blev strategisk placeret af vildtkonsulent Ivar Høst. Derefter blev jægerne fordelt.

Fællesjagter

Årets fællesjagter, indtil nu, har ikke været af de mest givende, set i forhold til vildtudbytte. Lidt er det da blevet til, men vi må nok se i øjnene, at vi fremover skal prøve at have styr på fodring på vore arealer og så se om dette kan være med til at holde på fasanerne. Torsdagsjagterne har været godt besøgt, men heller ikke her har der været det store udbytte. Dette kan nok til dels skyldes vejret. Vi har savnet noget godt gammeldags blæsevejr med højvande til følge. Det er ofte sådant et vejr, der får ænderne til at flytte på sig.

Formanden har ordet

Så er vi midt i jagtsæsonen, og min fornemmelse siger mig, at der har været mange harer, både i Himmerland og nord for fjorden. Jeg er derfor overbevist om, at det ikke har noget med fredningen af haren i Himmerland at gøre, men derimod nærmere biotopen og vejret.

Nyjægerjagt på land

Søndag d. 26. oktober afholdte foreningen sin årlige nyjægerjagt, hvor en god håndfuld nye jægere fik mulighed for, at prøve jagt under ordnede forhold, hvor der var fokus på dem. Samtidig fik foreningen mulighed for at fortælle lidt om sig selv og vise nogle af sine arealer frem.

Ande-beretning

Torsdag D. 23/10-2014 var vi på andetræk ude ved stald Nørholm - 3 skytter og jeg selv med mine to hunde Ninja og Chica. Da vi kom ned på engen, hvor vi skulle være, lettede der en hel del ænder, og jeg sagde til de andre, at i aften kunne vi godt risiker,e at der kom en del ænder i luften. Det kom der heldigvis også, så alle fik en del skudchancer til ænder den aften. Efter andetrækket stod vi og drak en øl og snakkede om, hvor dejlig at det var at alle fik en god oplevelse. Dem håber jeg at der kommer mange flere af i fremtiden.

Nyjægerjagt på fjorden

Lørdag den 18. oktober oprandt dagen hvor jeg skulle på pramjagt med 2 nyjægere: Rasmus og Brian.

Vi mødtes kl. 5, og selvfølgelig var jeg den sidste selvom jeg var der næsten 10 minutter før tid ;-). Jeg tror de glædede sig.

Vi tog ud i foreningens 2 nye tostrup pramme og min egen Skjern sænkepram. Efter at have lagt ca. 70 lokkeænder ud og 20 lokkegæs var vi klar lidt efter skydetid. Den første time skete der ikke ret meget ud over vi kunne høre gæssene og ænderne snakke på fjorden.

Første fællesjagt

Søndag den 5. okt. blev årets første fællesjagt afholdt.

Sider

Abonnér på Limfjordsjægerne RSS