Bukkepral, test af aftræk, og lodtrækning til bukkejagt

Torsdag den 23. april, afholdes der foreningsaften i Jægerhuset kl. 19.30.

Programmet er bukkepral, hvor der er præmier til:

 1. Største buk
 2. Pæneste buk
 3. Mindste buk
 4. Sjoveste buk

Medbring derfor din opsats fra sidste års jagt.

Derefter er der mulighed for at få testet aftrækket på din riffel, og endeligt vil der blive foretaget lodtrækning til årets bukkejagt på foreningen jagtarealer.

Rågeregulering

I lighed med sidste år, er foreningen, af Klaus Godiksen, Park og Natur, Aalborg Kommune, blevet tilbudt at stille med 2 mand pr. dag til råge-regulering. Bemærk, at der igen i år kræves, at der er løst jagtkort til foreningens stykker for at kunne deltage i rågereguleringen. De, der er interesserede i at deltage, kan henvende sig til undertegnede på topholm_visse@msn.com eller tlf. 9831 4465, senest den. 15. april 2015.

Krageregulering

Igen i år har vi fået tilladelse til regulering af krager på vores jagarealer. Tilladelser hertil kan fås ved henvendelse til Jørgen Larsen.

Flugtskydning

Husk, at Aalborg Flugtskydnings-forening i Hvorup har følgende åbningstider. Banen er åben alle lørdage fra 10.00 – 15.00 samt fra 1. april også om tirsdagen fra 18.00 – 22.00, i april dog fra 17.00 - 20.00.

Igen i år vil Hans og undertegnede være at finde på skydebanen i Hvorup. Måske kan vi samtidig lære lidt af hinanden, - som f. eks. hvordan det ikke skal gøres. Vi vil være på banen følgende datoer: Lørdag den 14. marts fra kl 12- 15. Tirsdag den 7. april kl. 18.30, tirsdag den 5. maj, kl. 18.30 og tirsdag den 9. juni kl. 18.30, så mød op, så vi kan få en hyggelig aften.

Nyt fra skydeudvalget

Vi starter op med indskydning og træning med jagtriffel tirsdag den 28. april og fortsætter tirsdag den 12. maj.

Det foregår begge dage fra kl. 17.00 til kl. 21.00 på militærets baner i Hvorup.

Alle er velkomne på banerne. Så har du et par kammerater, så tag dem med til en nyttig gang træning.

Husk jagttegn og våbentilladelsen.

Skydeudvalget

Vildtudbyttestatistik

Husk at indberette dit vildtudbytte på www.jagttegn.dk senest 31. marts.

Som jagttegnsløser er du forpligtiget til, at indberette dit vildtudbytte til Skov- og Naturstyrelsen - også selvom du ikke har nedlagt noget. Statistikken over vildtudbyttet er væsentlig ved fastsættelse af jagttiderne!

Som noget nyt får du nu ikke længere det kommende års jagttegn, hvis du mangler at indberette.

Hundedressur

Foreningens dressurkursus er startet i form af hvalpetræning, hvilket foregår hver lørdag kl. 10 på Aalborg Hundetræningscenter. Mød op - man kan stadig nå at være med.

Onsdag den 8. april kl. 19.00 starter vi det egentlige dressurkursus samme sted.

Referat Limfjordsjægernes Generalforsamling 2015

 1. Valg af dirigent
  1. Kristian Slyk valgt
  2. Generalforsamling konstateres lovligt indkaldt
  3. Dagsordnen godkendes
 2. Valg af 2 stemmetællere
  1. Hans Jørgen Badsberg valgt
 3. Formandens beretning

Jagt med Naturstyrelsen

Den 13. november 2014 var vi inviteret til jagt af Naturstyrelsen Himmerland i Rold Skov. Det skulle vise sig at blive en spændende dag, hvor vi fik set det meste af skoven og fik oplevet dens dyreliv på nært hold.

Parolen startede klokken 9.00, og derefter kørte vi mellem såterne i kortege. Klapperne ankom først og blev strategisk placeret af vildtkonsulent Ivar Høst. Derefter blev jægerne fordelt.

Fællesjagter

Årets fællesjagter, indtil nu, har ikke været af de mest givende, set i forhold til vildtudbytte. Lidt er det da blevet til, men vi må nok se i øjnene, at vi fremover skal prøve at have styr på fodring på vore arealer og så se om dette kan være med til at holde på fasanerne. Torsdagsjagterne har været godt besøgt, men heller ikke her har der været det store udbytte. Dette kan nok til dels skyldes vejret. Vi har savnet noget godt gammeldags blæsevejr med højvande til følge. Det er ofte sådant et vejr, der får ænderne til at flytte på sig.

Sider

Abonnér på Limfjordsjægerne RSS