Formanden har ordet

Så er vi midt i jagtsæsonen, og min fornemmelse siger mig, at der har været mange harer, både i Himmerland og nord for fjorden. Jeg er derfor overbevist om, at det ikke har noget med fredningen af haren i Himmerland at gøre, men derimod nærmere biotopen og vejret.

Nyjægerjagt på land

Søndag d. 26. oktober afholdte foreningen sin årlige nyjægerjagt, hvor en god håndfuld nye jægere fik mulighed for, at prøve jagt under ordnede forhold, hvor der var fokus på dem. Samtidig fik foreningen mulighed for at fortælle lidt om sig selv og vise nogle af sine arealer frem.

Ande-beretning

Torsdag D. 23/10-2014 var vi på andetræk ude ved stald Nørholm - 3 skytter og jeg selv med mine to hunde Ninja og Chica. Da vi kom ned på engen, hvor vi skulle være, lettede der en hel del ænder, og jeg sagde til de andre, at i aften kunne vi godt risiker,e at der kom en del ænder i luften. Det kom der heldigvis også, så alle fik en del skudchancer til ænder den aften. Efter andetrækket stod vi og drak en øl og snakkede om, hvor dejlig at det var at alle fik en god oplevelse. Dem håber jeg at der kommer mange flere af i fremtiden.

Nyjægerjagt på fjorden

Lørdag den 18. oktober oprandt dagen hvor jeg skulle på pramjagt med 2 nyjægere: Rasmus og Brian.

Vi mødtes kl. 5, og selvfølgelig var jeg den sidste selvom jeg var der næsten 10 minutter før tid ;-). Jeg tror de glædede sig.

Vi tog ud i foreningens 2 nye tostrup pramme og min egen Skjern sænkepram. Efter at have lagt ca. 70 lokkeænder ud og 20 lokkegæs var vi klar lidt efter skydetid. Den første time skete der ikke ret meget ud over vi kunne høre gæssene og ænderne snakke på fjorden.

Første fællesjagt

Søndag den 5. okt. blev årets første fællesjagt afholdt.

Limfjordsjægerne hinsidas

I perioden 16. til 20. august 2014 var tre af Limfjordjægernes skrappeste snigskytter i aktion et sted i Västra Götalands Län, Sverige. De tre barske gutter trodsede vejrliget og trængte uset og lydløst dybt ind i de svenske skove - et sted hvor al mulighed for kontakt med omverden var umulig. De var overladt til deres egen overlevelsesvilje, hvis aktionen skulle lykkes. Ingen ville kunne komme dem til undsætning dybt inde i råbukkens terræn.

Nye pramme

Så er foreningens to nye Tostrup-bobler hentet og sat på trailer. lokkeænderne er købt – så er det bare det sidste med ankre, bundbrædder osv., der mangler. Det forventes, at de to nye bobler vil være klar til udlån fra den 6. september 2014.

Limfjordsjægerne råder således nu over:

Hundetræning flyttet

Hundetræningen er flyttet fra hundetræningscentret i Nørresundby til marken overfor krudtfabrikken i Nørholm - Nørholmsvej 147, 9000 Aalborg. Dette sker for at give bedre mulighed for at alle kan få mere ud af træningen. Vi træner almindelig marktræning og slutter aftenen af hos Jens, hvor vi har fået lov til at låne søen til apportering.

Foreningen på Facebook

Foreningen har fået sin egen facebook-side, hvor medlemmerne kan dele gode jagtoplevelser, aftale jagter, hjælpe hinanden med erfaringer og meget mere. Samtidig er forummet lukket i erkendelse af, at det aldrig fik det liv vi havde håbet på. Vi håber i stedet facebook-siden bliver stedet, hvor det sker og at det bliver mere smidigt for alle. Hjemmesiden forbliver dog stedet hvor man finder informationer om og fra foreningen.

To nye pramme

Foreningen har bestil 2 nye Tostrup bobler, som skulle blive leveret primo august. Som noget nyt vil disse blive placeret på en trailer, men mere herom på hjemmesiden, når de sidste detaljer er på plads. Prammene indkøbes med tilskud fra Jægerforbundets Nyjægerpulje og en række arrangementer i løbet af efteråret vil være rette imod nyjægere og pramjagt.

Sider

Abonnér på Limfjordsjægerne RSS