Bukkejagt 2014

En torsdag aften her i foråret, var der indbudt til foreningsaften i min lade, hvor der skulle bygges hochsitze til foreningens arealer. Desværre var det kun dele af bestyrelsen, der mødte op – der var slet ingen menige medlemmer.

Hochsitzene blev sat op efter indskyd-ningen af vore salonrifler inden rågereguleringen. Der er 6 medlemmer, der har benyttet sig af muligheden og i skrivende stund, er der skudt en buk. Det var kassereren Lars Nansen som skød hans første buk den 16. maj om morgenen på Gjøl. Tillykke med den. Der er også set buk fra den anden hochsitz på Gjøl og ved St. Restrupskoven og en stor buk på Egense stykket. På stykket i Egense er kornet desværre så højt, at det er blevet noget svært. Nu ved jeg ikke hvor meget hochsitzerne bliver brugt – så når bukkejagten er ovre – vil vi i bestyrelse evaluere tiltaget.

Bukkejagten var ikke mange minutter gammel før der blev nedlagt den første buk i forbindelse med foreningens nye bukkejagts-initiativ. Et stort tillykke til Lars Nansen herfra med en fin gaffelbuk i bast.