Fællesjagter

Årets fællesjagter, indtil nu, har ikke været af de mest givende, set i forhold til vildtudbytte. Lidt er det da blevet til, men vi må nok se i øjnene, at vi fremover skal prøve at have styr på fodring på vore arealer og så se om dette kan være med til at holde på fasanerne. Torsdagsjagterne har været godt besøgt, men heller ikke her har der været det store udbytte. Dette kan nok til dels skyldes vejret. Vi har savnet noget godt gammeldags blæsevejr med højvande til følge. Det er ofte sådant et vejr, der får ænderne til at flytte på sig. Der har været et fint fremmøde af nye medlemmer/nyjægere på vore fællesjagter, hvilket må siges at være positivt. Samtidig med, at foreningens tiltag m.h.t. pramjagt også har givet god respons fra vore yngre medlemmer, som måske ikke lige har mulighed for at have hund. Der er ingen tvivl om, at på den rigtige dag, på det rigtige tidspunkt, kan der skydes mange ænder på fjorden fra trækpram. Det er bare med at være optimist, og komme afsted – lige pludselig lykkes det. Med håb om en fortsat god sæson ønsker jagtudvalget jer.

-  KNÆK OG BRÆK og GLÆDELIG JUL