Flugtskydning

Husk, at Aalborg Flugtskydnings-forening i Hvorup har følgende åbningstider. Banen er åben alle lørdage fra 10.00 – 15.00 samt fra 1. april også om tirsdagen fra 18.00 – 22.00, i april dog fra 17.00 - 20.00.

Igen i år vil Hans og undertegnede være at finde på skydebanen i Hvorup. Måske kan vi samtidig lære lidt af hinanden, - som f. eks. hvordan det ikke skal gøres. Vi vil være på banen følgende datoer: Lørdag den 14. marts fra kl 12- 15. Tirsdag den 7. april kl. 18.30, tirsdag den 5. maj, kl. 18.30 og tirsdag den 9. juni kl. 18.30, så mød op, så vi kan få en hyggelig aften.

Jørgen Larsen