Formanden har ordet

Nu er sommeren kommet til Danmark.

Det har været et forår med højere temperatur end gennemsnittet. Jeg ved ikke, om det er det, der har spillet ind – men jeg synes, jeg hører om flere, der ikke har fået skudt bukken. Jeg ved ikke, om det er fordi det hele er mere grønt, så der er masser at spise og kornet er også mange steder så højt, at dyrene kan gå uset rundt heri.

Vedrørende jagtens hus, så er der valgt entreprenør til byggeriet. Desværre har jeg ikke hørt om budgettet holder – det er altid spændende når man skal i gang – men mon ikke vi snart hører noget. Forbundet har jo lovet at holde os orienteret.

Som bekendt har ministeren underskrevet bekendtgørelserne vedr. de nye jagttider og om anvendelsen af lyddæmpere, således de nu er lovlige at anvende til jagt – Husk de fornødne godkendelser ved politiet. Vedr. jagttiderne skal jeg opfordre til, at man sætter sig ind i dem – jeg skal blot fremhæve: Mågerne er blevet fredet og vi har fået lov til at skyde gæssene både på vandet og på land i januar.

God sommer Hans Topholm