Formanden har ordet

Så er vi midt i jagtsæsonen, og min fornemmelse siger mig, at der har været mange harer, både i Himmerland og nord for fjorden. Jeg er derfor overbevist om, at det ikke har noget med fredningen af haren i Himmerland at gøre, men derimod nærmere biotopen og vejret.

I foreningen har vi haft en række aktiviteter rettet mod nyjægere, herunder nyjægerjagt i foreningen, nyjægerjagt med naturstyrelsen, reguleringsjagt med Aalborg Kommune og nyjægerjagt i foreningens pramme. Desuden har Lars Nansen som bekendt stillet hund til rådighed hver torsdag. Jeg kan kun opfordre til, at vi alle tager godt i mod de nye jægere. Selvom de har fået jagttegn, har de stadig meget at lære.

I foreningen har vi også deltaget i et såkaldt formandsmøde, hvor formand for DJ: Claus Lind Christensen, hovedbestyrelsesmedlem: Leif Bach og kredsbestyrelsesmedlem: Per Henriksen deltog.  Et af punkterne var kommunikation. Spørgsmålet er derfor: Føler i som medlemmer, at I er nok orienteret om, hvad der foregår i Danmarks Jægerforbund. Såfremt I har kommentarer hertil bedes disse sendes til undertegnede på mail: topholm_visse@msn.com. Husk i øvrigt, at der afholdes årsmøde i JKF-Aalborg torsdag den 22. januar i Jægerhuset, hvor alle kan deltage. Se nærmere herom i Jæger.

Et andet punkt på mødet var Danmarks Jægerforbunds nye domicil: Jagten Hus. Her er status, at aftalen med køb af grunden af staten næsten er på plads. Dette har trukket mere ud end forventet, men det forventes stadig at man kan etablere Jagtens Hus inden for budgettet. For nærmere information henvises til Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Hermed vil jeg gerne ønske dig og din familie en god jul og et godt nytår – og fortsat knæk og bræk.

Hans Topholm