Formanden har ordet

Så er godt i gang med jagtsæsonen og julen nærmer sig og så kan man jo godt have nogle ønsker for fremtiden.

Som det nok er mange bekendt, bliver den kortnæbbede gås fredet i januar, både på land og på vand. Dette har for mig været noget svært at forstå, da vi jo kun har haft jagttiden på land i januar et år. Jeg kunne simpel hen ikke forstå at det havde været muligt at reducere bestanden med ca. 20.000 gæs, selvom der godt nok blev skudt nogle gæs i januar på land. Den 28. oktober var Jørgen og jeg til formandsmøde i Danmarks Jægerforbund, og her spurgte jeg om årsagen til, at de kortnæbbede gæs nu blev fredet. Vor formand Claus Lind Christensen oplyste, at  dette også skyldes, at ynglesæsonen havde været dårlig de sidste 2 år. Jeg må indrømme, at jeg er lidt skuffet over, at denne information, mig bekendt, ikke har været offentlig-gjort, idet dette har skabt en frustration og modvilje mod begrebet adaptiv forvaltning, hvor jagttiden løbende tilpasses bestandsstørrelsen.

Et andet af punkterne på formandsmødet var antallet af medlemmer i Danmarks Jægerforbund. Specielt blev der diskuteret, hvorfor en stor del af de danske jægere ikke er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hvis I har nogen mening herom, bedes dette sendt til undertegnede på mail: topholm_visse@msn.com, så vil jeg sørge for, at det vil tilgå forbundet.

Det kan endvidere oplyses, at Danmarks Jægerforbund har indleveret følgende liste som optakt til det kommende jagttidsforhandlinger i vildtforvaltningsrådet:

 • Agerhøne: Jagttid ønskes øget til den 15. november
 • Hare: Jagttid ønskes øget til den 31. december
 • Krage: Der ønskes jagtmulighed både 1,5 time før solopgang og efter solnedgang
 • Ræv: Der ønskes jagttid i februar
 • Fasanhøne: Der ønskes jagttid også i januar
 • Vildsvin: Jagttiden på grisen (op til 2 år og ikke førende so) udvides med 1 måned, således den begynder sammen med orner den 1/9
 • Muntjac: Mulighed for jagt og regulering året rundt
 • Bramgås: der ønskes jagttid på bramgås
 • Grågås: Der ønskes øget jagttid i august
 • Mørkbuget knortegås: Der ønskes jagttid
 • Svømmeænder: Der ønskes jagttid i januar
 • Edderfugl: Der ønskes jagttid på hunner
 • Ringdue: Det ønskes, at jagt i videst muligt omfang anvendes til at forvalte de jagtbare bestande
 • Sildemåge, sølvmåge og svartbag: Der ønskes jagttid på de 3 store måger
 • Stor regnspove: Der ønskes en faglig vurdering af muligheden for jagt
 • Hjejle: Der ønskes en faglig vurdering af muligheden for jagt

Så bliver det jo spændende at se hvor mange af vore ønsker vi får opfyldt.

Hermed vil jeg og dig og din familie en rigtig god jul og et godt nytår. – og fortsat knæk og bræk.

Hans Topholm