Generalforsamling 2018

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.30 i Jægerhuset ved Gigantium. Dagsorden ifølge lovene. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en lille anretning.

HUSK at det er vigtigt at der møder mange op, da jeg som tidligere annonceret trækker mig fra posten som formand og at der derfor skal vælges nye folk til bestyrelsen

Bestyrelsen