Generalforsamling 2018

Dato: 
Torsdag, 25 januar, 2018 - 19:30 til 22:00
Sted: 
Jægerhuset, Willy Brandts Vej 26, 9220 Aalborg Ø

Dagsorden ifølge lovene - se nedenfor. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en lille anretning.

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand
  • På valg: Hans Topholm - genopstiller ikke
 • Valg af kasserer
  • Ej på valg: Søreb Barbré Pedersen
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Ej på valg: Søren Stender og Jørgen Larsen
  • På valg: Niels Peder Greve, Lars Nansen og Kristian Stobbe - sidstnævnte genopstiller ikke
 • Valg af bestyrelsessupleanter
  • Ej på valg: Kim Pedersen
  • På valg: Peder Larsen
 • Valg af udvalgsmedlemmer
  • Punktet bortfalder typisk da bestyrelsen konstituerer sig selv.
 • Valg af revisor
  • Ej på valg: Kristian Slyk
  • På valg: Hans Jørgen Badsberg
 • Valg af revisorsupleant
 • Uddeling af kragepokal
 • Eventuelt