To nye pramme

Foreningen har bestil 2 nye Tostrup bobler, som skulle blive leveret primo august. Som noget nyt vil disse blive placeret på en trailer, men mere herom på hjemmesiden, når de sidste detaljer er på plads. Prammene indkøbes med tilskud fra Jægerforbundets Nyjægerpulje og en række arrangementer i løbet af efteråret vil være rette imod nyjægere og pramjagt.