Nye pramme

Så er foreningens to nye Tostrup-bobler hentet og sat på trailer. lokkeænderne er købt – så er det bare det sidste med ankre, bundbrædder osv., der mangler. Det forventes, at de to nye bobler vil være klar til udlån fra den 6. september 2014.

Limfjordsjægerne råder således nu over:

  • To Randers-bobler og en kravlepram placeret ved udmundingen af Ryå. For lån af disse pramme, kontakt Søren Stender mobil: 2175 1306.
  • To Tostrup-bobler placeret på trailer. For lån af disse pramme, kontakt Hans Topholm mobil: 2141 8342.

Tanken med prammene er, at give foreningens mange unge og nyjægere mulighed for, at komme billigt på jagt - og uden behovet for en hund. Af denne grund er indkøbet af prammene støttet af Dansk Jægerforbunds Nyjægerpulje. Vi håber prammene bliver flittigt brugt og giver grund til mange gode jagtoplevelser.