Rågeregulering

I lighed med sidste år, er foreningen, af Klaus Godiksen, Park og Natur, Aalborg Kommune, blevet tilbudt at stille med 2 mand pr. dag til råge-regulering. Bemærk, at der igen i år kræves, at der er løst jagtkort til foreningens stykker for at kunne deltage i rågereguleringen. De, der er interesserede i at deltage, kan henvende sig til undertegnede på topholm_visse@msn.com eller tlf. 9831 4465, senest den. 15. april 2015. Ligesom sidste år, forventer jeg selvfølgeligt, at man møder op de dage, man bliver tildelt – det fik vi meget ros for sidste år. Dem, der tilmelder sig, vil få nærmere besked om tidspunkt og sted.

Der er igen i år fælles indskydning af vore salonrifler. Dette vil ske søndag den 26. april over middag. Mødested: parkerings-pladsen ved Rye Å kl. 13.

Hans Topholm