Riffeljagt i januar

Bestyrelsen har besluttet, at åbne op for riffeljagt på foreningens arealer i januar måned. Jagten kommer til at foregå efter nedenstående regler.

Regelsæt for riffeljagt i januar

For at tilbyde vores medlemmer de bedste muligheder for alsidig jagt har bestyrelsen besluttet fremadrettet, at tilbyde riffeljagt fra foreningens stiger i januar måned efter nedenstående regler. Tiltaget har til hensigt, at vores jagtarealer benyttes mere i en del af sæsonen, som ellers er stille, samt at muliggøre afskydning af råvildt, som kan være svært at komme til under fællesjagter.

Vildt

Der må kun skydes råvildt. Der opfordres til at skyde rålam fremfor bukkelam, samt at skåne bukken, hvis et valg skulle forelægge. Nedlagt vildt tilfalder skytten.

Periode

Disse regler gælder udelukkende for januar måned. Bestyrelsen beslutter én gang årligt forud for januar måned om specielle tilgængelighedsregler skal gøre sig gældende for enkelte stiger.

Pladser

Der må udelukkende drives riffeljagt fra foreningens stiger, som også anvendes under bukkejagten. På Egense findes ingen stige, men her gælder de samme regler som under bukkejagten - altså at man må sidde på stol i læhegnet og være ekstra påpasselig med at sikre tilstrækkeligt kuglefang.

Foreningen ønsker at tilgodese både hagljagt og riffeljagt. Samtidig ønsker foreningen ikke at begge jagttyper drives samtidigt på det samme areal - af hensyn til begge jagtformer. Derfor reserveres stykkerne til riffeljagt på bestemte dage. Øvrige dage er forbeholdt hagljagt.

Bestyrelsen fastsætter en gang årligt forud for januar måned, hvilke dage de enkelte stiger er til rådighed for riffeljagt. Ligeledes fastsættes en kvote for hvor mange dyr, der må afskydes pr. stige. Denne kvote sættes i forhold til, hvor stor afskydningen har været i den øvrige sæson samt i henhold til diverse naboaftaler. Stigerne afsættes til riffeljagt på en sådan måde at der hver dag vil være stykker, hvor det er muligt at komme på hagljagt.

Hver jæger må skyde ét stykke vildt. Når jægeren har skudt et stykke vildt falder han ud af ordningen og stigen står tom de dage som denne jæger ellers var tildelt. Modsat bukkejagten så forbliver stigen i turnus perioden ud eller indtil den pågældende stiges kvote er opbrugt. Jagten gives fri til hagljagt, når en stige lukkes for sæsonen.

Det er ikke tilladt at bytte dage imellem jægere. Lodtrækningen er gældende og er en jæger forhindret den dag han er tildelt må stigen stå tom.

Bestyrelsen har ret til under særlige omstændigheder, at foretage mindre justeringer i lodtrækningen, hvis dette skønnes nødvendigt.

Tilmelding og fordeling

Senest d. 15/11 meldes årets regler på foreningens hjemmeside og her starter også tilmeldingen. Sidste tilmeldingsfrist er 1/12. Herefter trækker bestyrelsen lod blandt de tilmeldte og udarbejder en fordeling af pladser, som meldes ud senest 15/12 på foreningens hjemmeside. 10 jægere kan deltage i lodtrækningen, hvilket tildeles efter først til mølle.

Priser

Det koster 100 kr, at deltage i denne jagt og kræver naturligvis, at der er løst jagtkort til foreningens stykker. Er jagtkortet ikke indløst, når pladserne fordeles bortfalder jægerens tilmelding. Er der så mange tilmeldte, at man ikke bliver medtaget i lodtrækningen får man sine 100 kr retur.

Priser for nedlagt vildt er som følger:

Buk - 1000 kr
Rå - 500 kr
Lam - 300 kr

Betaling til foreningens bankkonto.