Så står den nye sæson for døren

Der er intet nyt at berette vedr. vore jagtarealer. Vi har de samme arealer som sidste  år. M.h.t. de nye jagttider, som er trådt i kraft, vil det være alt for omfattende at komme ind på her, men kan kun opfordre hver enkelt til at sætte sig ind i de nye jagttider. Det bliver nok lidt svært at forholde sig til, at de tre store mågearter er blevet totalfredet!! Måske skulle vi til at se lidt på mulighederne for gåsejagt sidst på sæsonen. Har du en jagtkammerat, der kunne tænkes at være interesseret i vor jagt, så mind ham om rundvisningen den 24. august

Jagtudvalget