Vildtudbyttestatistik

Husk at indberette dit vildtudbytte på www.jagttegn.dk senest 31. marts.

Som jagttegnsløser er du forpligtiget til, at indberette dit vildtudbytte til Skov- og Naturstyrelsen - også selvom du ikke har nedlagt noget. Statistikken over vildtudbyttet er væsentlig ved fastsættelse af jagttiderne!

Som noget nyt får du nu ikke længere det kommende års jagttegn, hvis du mangler at indberette.