Jagt

 

Jagtret

For at deltage i enhver form for jagt og regulering som foreningen tilbyder, skal der løses jagtkort til jagtarealerne. Hvis øvrige regler gør sig gældende er dette nævnt under de enkelte jagttyper nedenfor.

Det er nedenfor anført om det er tilladt, at medbringe gæster til de enkelte jagttyper. Gæstekort købes for en dag af gangen og gæster skal altid være i følge med et medlem med jagtkort.

De aktuelle priser findes på siden Medlemskab. Medbring altid dokumentation for betalt jagtkort, jagttegn, samt evt.  gæstekort og bukkejagt, hvis dette er aktuelt.

Al jagt/regulering skal foregå iht. gældende jagtlov samt reguleringsbekendtgørelse.

1.  Bliver et medlem bekendt med, at der sker ulovligheder eller provokationer overfor lodsejere eller andre, der måtte være berettiget til at færdes på arealerne, har medlemmet pligt til at underrette bestyrelsen herom.

2.  Ethvert medlem skal på forlangende forevise gyldigt jagttegn samt kvittering for at jagtkort til stykkerne er betalt.

3.  Al øvelsesskydning på arealerne er forbudt.

4.  Al kørsel på foreningens arealer er forbudt.

5.  Henlæggelse af skydepram på foreningens arealer kræver registrering ved jagtudvalg.

6.  På dage hvor der afholdes fællesjagt, er al færdsel på stykkerne forbudt indtil efter fællesjagtens afholdelse.

 

Nyjægere

Limfjordsjægerne sætter en ære i, at tage godt imod nyjægere og sørge for, at de får en god start på deres jægerliv. Foreningens medlemmer er ivrige efter, at øse ud af deres viden og erfaringer. Vi er opsatte på, at vi alle skal blive dygtigere jægere og samtidigt dele nogle gode oplevelser i naturen.

De fleste af vores jagttilbud er indrettet så jagten bliver tilgængelig for nyjægere uden så meget udstyr, uden hund og måske også med begrænset økonomisk formåen.

Er du nyjæger og vil deltage i nogle af vores tilbud så kontakt et medlem af bestyrelsen inden jagten eller giv dig til kende under parolen. Så vil vi gøre en ekstra indsats for at tage godt imod dig og hjælpe dig godt igang.

 

Fællesjagter

Limfjordsjægerne afholder fire årlige fællesjagter. Fællesjagterne afvikles som markjagter på foreningens arealer både nord og syd for Limfjorden. Disse jagter er hyggelige og sociale og et perfekt sted for nyjægere, at samle de første erfaringer.

Jagterne foregår i perioden oktober til december og de eksakte datoer findes i kalenderen. Her ser man også, hvor den enkelte jagt starter da startstedet veksler mellem arealerne syd og nord for fjorden.

Normalt kræver jagterne ikke tilmelding, dog med undtagelse af den ene jagt som afsluttes med guleærter.

Medlemmer må medbringe en gæst til fællesjagter. Jagtkort og evt. gæstekort er påkrævet.

 

Andetræk

Hver torsdag fra september til oktober afholder foreningen andetræk. Mange, specielt nyjægere, har svært ved at komme afsted på andejagt, hvis de ingen hund har. Derfor stiller foreningen med minimum én hund og én erfaren jæger til andejagt på stykkerne umiddelbart udenfor Aalborg - så tæt på at man kan cykle til dem.

Man mødes en halv time før solnedgang på gårdpladsen på Nørholmsvej 196, 9000 Aalborg. Tilmelding er ikke nødvendig. Medlemmer må medbringe op til to gæster til andetræk. Jagtkort og evt. gæstekort er påkrævet.

 

Bukkejagt

Foreningen har fem poster fordelt på sine jagtarealer som benyttes til bukkejagt. Fire af disse poster er stiger, som skal benyttes. Adgangen til posterne bestemmes ved en offentlig lodtrækning og er underlagt en rotationsordning så jægerne kan prøve forskellige poster. Der må skydes én buk per post og maksimalt en buk per jæger. Når en buk er nedlagt udtages såvel jæger som post af rotationsordningen. Da der kan deltage flere jægere end der er bukke er prisen sat efter et fairhedsprincip så det er billigt at deltage i jagten, men "dyrt" at skyde bukken.

Posternes placering.

For at kunne deltage i bukkejagten skal man have tilmeldt sig forud for lodtrækningen om pladserne. Skulle der være flere jægere tilmeldt end der er pladser afgør lodtrækningen hvilke jægere, der deltager. Der kan ikke medbringes gæster til bukkejagt ligesom pladserne heller ikke kan byttes. Jagtkort og særskilt betaling for bukkejagt er påkrævet.

 

Pramjagt

Limfjordsjægerne råder over fire pramme, som kan lånes af foreningens medlemmer. Alle prammene er udstyret med lokkeænder, hvide anorakker, ankre, pagajer, kompas og redningsveste. Det eneste man selv skal have er waders og haglbøsse.

Prammene udlånes efter først til mølle men hvert medlem kan dog kun booke én tur af gangen.

To af prammene står på en trailer og kræver således en bil med anhængertræk for at kunne låne. Til gengæld har man stor aktionsradius og mulighed for at prøve krafter med manege forskellige jagtarealer. Lån og bookning af disse to pramme sker ved henvendelse til Søren Stender.

De øvrige to pramme ligger fast ved udmundingen af Ryå. Med disse pramme får man adgang til et stort og attraktivt jagtareal nord for Egholm, hvor der er masser af steder at lægge sig. Prammene ved Ryå ligger lige ved sømærket som vist på billedet. Lån og bookning af disse pramme sker ved henvendelse til Søren Stender (tlf. 21751306) som også står for udlevering af nøgle og udstyr.

Medlemmer må medbringe op til to gæster på pramjagt. Jagtkort og evt. gæstekort er påkrævet.

Husk når du er på jagt på fjorden !!

Fortæl dine nærmeste i hvilket område du påtænker at jage.

Check prammen for skader mv. inden du tager på fjorden.

Husk redningsvest og kompas - DU JAGER PÅ EGET ANSVAR.

Check vejrudsigten inden du tager afsted.

Bliver du bekendt med, at der er defekter på pramme eller udstyr, skal du straks underrette Søren Stender eller jagtudvalg herom.

Hold hele tiden øje med vejret når du er på fjorden, og søg mod land inden uvejret rammer dig.

 

Billede

 

Rågeregulering

Som en fast tradition inviteres Limfjordsjægerne, sammen med de øvrige to jagtforeninger i Aalborg by, hvert år til at assistere stadsskytten med regulering af råger. Denne regulering kræver en salonriffel 22lr eller med særlig tilladelse et kraftig luftgevær.

Foreningen får typisk tildelt to pladser per dag, som fordeles ligelidt blandt de, som har tilmeldt sig inden reguleringen starter.

Regulering er udelukkende for foreningens medlemmer og gæster kan ikke medbringes. Jagtkort er påkrævet for at deltage i lodtrækningen.

 

Ræveregulering

Det er i februar måned tilladt, at regulere ræve med riffel på foreningens arealer. Rævereguleringen med riffel skal foregå fra en af de fire stiger som ellers anvendes til bukkejagten. Den plads der er i Egense under bukkejagten kan dermed ikke anvendes til ræveregulering.

Der opfordres til at være ekstra opmærksomme på hinanden og vise hensyn, hvis der drives flere typer jagt på det samme stykke samtidigt.

Medlemmer må ikke medbringe gæster. Jagtkort er påkrævet.

 

Jagt på egen hånd

Foreningens medlemmer kan frit anvende foreningens arealer til  trækjagt på egen hånd. Opsøgende jagt er kun tilladt på foreningens fællesjagter. Standvildt som fasan, agerhøne, hare og råvildt må kun jages på foreningens fællesjagter. Der må ikke drives jagt med riflede våben udenfor de af foreningens arrangerede jagter specielt med henblik på riffeljagt.

Der kan rekvireres reguleringstilladelser til krager og skader til foreningens arealer.

Medlemmer må medbringe op til to gæster ved jagt på egen hånd på foreningens arealer. Jagtkort og evt. gæstekort er påkrævet.

 

Jagtarealer

Restrup Enge

Stald Nørholm, Nørholmsvej 196, 9000 Aalborg.

Billede

Gjøl

Mødingspladsen på Kytternevej, 9440 Aabybro.

Billede

St. Restrup skov

Adgang til stykket via grusvejen fra Restrup Engvej. Eller via grusvejen fra svinget på Nældevej.

Billede

Egense Fælled

Marken overfor Kystvej 96, 9280 Storvorde

Billede