Medlemskab

 

Indmeldelse

Indmeldelse, adresseændring, ændring af medlemstype og udmeldelse sker ved at kontakte kassereren. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for at sikre, at typen af medlemskab er korrekt og kontakte kassereren - eksempelvis når man skal overgå til et seniormedlemskab

Har du spørgsmål til kontingent og medlemskab, er du altid velkommen til at kontakte kassereren.

 

Kontingent

Nærværende kontingentsatser gælder for 2016.

Medlemstype Pris
Ordinær 913 kr
Senior, født 1948 eller tidligere 618 kr
Junior, op til 15 år 125 kr
Ungdom, til og med 25 år 470 kr
Husstand 542 kr
Ekstraordinær, uden Jæger 225 kr
Støtte, uden jagttegn 275 kr
Kursist 0 kr

Ekstraordinære medlemmer skal være medlem i en anden jagtforening under Danmarks Jægerforbund.

 

Jagtkort

For at deltage i enhver form for jagt og regulering som foreningen tilbyder, skal der løses jagtkort. Gæster skal altid være i følge med et medlem, som har løst jagtkort. Mulighed for gæstedeltagelse er anført under de enkelte jagttyper på siden Jagt.

Korttype Pris
Jagtkort - gyldigt 1. maj - 30. april 1250 kr
Gæstekort - gyldigt én dag 100 kr
Bukkejagt - gyldigt 16. maj - 15. juli 200 kr
Nedlagt buk - kun ved bukkejagt 1000 kr

Betaling sker ved overførsel til foreningens konto. Hvis du ikke kan indbetale via nettet bedes du kontakte kassereren. Det er medlemmets ansvar, at kunne dokumenterer betalt jagtkort, når jagten udøves. Manglende jagtkort medfører bortvisning.

 

Kontonummer

Foreningen har konto i Nørresundby Bank. Husk tydelig angivelse af navn og formål med indbetaling ved overførsler. Kontonummeret er:

Reg.nr. 7453 - Konto.nr. 1014160