Formandens hjørne

Så er endnu et år gået, og solen er så småt ved at få magt – det er dejligt.

Det er også dejligt, at høre på diverse møder, at vor nye formand, Claus Lind Christensen, får rosende ord med på vejen, bl.a. af vort hovedbestyrelses-medlem Leif Bak. Det vil være rart, hvis vi kunne få noget ro og stabilitet i forbundet.

Et af de emner, de skal tage fat på, er jagttidsforhandlingerne – det bliver spændende, at se hvad det munder ud i, men jeg synes, det er uhyre vigtigt, at eventuelle ændringer sker på et sagligt grundlag. Her kan bl.a. nævnes den netop afsluttede dueundersøgelse, som viste, at i september er der ca. 17 % risiko for at nedlægge en ynglende due. Dette tal falder til 12 % i de første 10 dage af oktober. Resten af oktober er risikoen ca. 6 % - så bliver det jo spændende, hvad det resulterer i!

Som det fremgik af den netop afholdte generalforsamling, kom foreningen sidste år ud med et underskud, så der skal hermed appelleres til at støtte op om foreningens aktiviteter. Specielt vil jeg gerne reklamere for foreningens jagt som kun koster 1.250 kr. pr. år. For dette lille beløb får du mulighed for fællesjagter, reguleringsjagt på krager indtil 15. april, jagt fra foreningens bobler og trækjagt. Her skal nævnes, at der er god mulighed for at nedlægge gæs på foreningens arealer.

Hans Topholm