Formanden har ordet

Så er bukkejagten startet og sommeren er kommet til Danmark – hvad kan man så forlange mere – det skulle da lige være et godt gåsetræk ;-)

Som beskrevet i det seneste nummer af jæger, er der visse regler for anvendelse af vildtkameraer på vore jagtarealer, men der er ingen tvivl om, at det kan give stor information om vildtbestanden. Jeg har et stykke bukkejagt, hvor der er en lille lysning inde i skoven. 3. gang jeg var der ude uden at have set noget andet end en enkelt rå, satte jeg et vildtkamera op. 4. gang så jeg heller ikke noget, så efter jagten tog jeg vildtkameraet med hjem. Jeg skulle lige se, om det havde fanget noget – det havde det, der var mange film af både bukke og råer og for at det ikke skal være løgn, så på den allerførste film kommer der en flot seksender og stille sig op lige foran kameraet og tisser – det synes jeg nu var lidt provokerende!

Her i år udløber særfredningerne for harer i Himmerland og for dåvildtet.

Vedrørende harerne så er jeg overbe-vist om, at det, der betyder noget for bestanden, er biotopen – og jeg mener også at have hørt, at dette er bekræftet af den undersøgelse, der har være foretaget. Så jeg vil håbe, at vi får jagttiden tilbage, idet dette vil give et incitament for jægere og landmænd til at forbedre biotoperne. Vedrørende dåvildtet, så er der efterhånden ret store bestande rundt omkring, hvor de blev sat ud. Jeg har hørt forlydender om, at der vil blive en kort jagttid på kalv, då og spidshjort. Hvis dette bliver tilfæl-det, vil jeg på det kraftigste opfordre til, at vi som altid, driver jagten etisk korrekt, idet mange af dådyrene er halv tamme. Nu må I have en rigtig god sommer.