Rågeregulering

Som sidste år fik vi af Aalborg Kommune, Klaus Godiksen, lov til at stille med 3 mand pr. dag til rågereguleringen i hele sæsonen.

Desværre har vinteren spillet os et puds, så vi tror det første kuld har taget skade af nattefrosten. Så til dato er der kun skudt ca. 1000 fugle, hvor vi plejer at skyde ca. det dobbelte.

Arrangementet i Østerådalen druknede desværre i regn, så det var kun de trofaste, der mødte op. Vi ser frem til bedre held næste år.

Det er værd at bemærke at foreningen som et nyt initiativ i år afholdte indskydning af salonrifler, som optakt til reguleringen. Indskydningen foregik på foreningens arealer på Gjøl, og var pænt besøgt.